Tekstgrootte: a a Vragen? Bel:058 28 84 886

Garantie

Garantie op nieuwe hulpmiddelen

Mocht uw nieuwe hulpmiddel onverhoopt een technisch mankement vertonen (slijtage uitgezonderd) dan kunt u aanspraak maken op garantie. Garantie wordt verleend op het technisch goed functioneren van het geleverde hulpmiddel gedurende één jaar na aflevering of zoveel langer als de fabrikant of de importeur van het hulpmiddel garantie op het hulpmiddel verleent. Als er sprake is van garantie, zullen de kosten voor de reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel voor rekening zijn van LVR. Deze kosten hebben betrekking op de gebruikte materialen voor reparatie en/of vervanging van het onderdeel, alsmede de onderzoekskosten en het arbeidsloon.

Buiten de garantie vallen in ieder geval breken ontstaan ten gevolge van:

 • Niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
 • Anders dan het voorziene normale gebruik
 • Normale slijtage
 • Montage of reparatie door de uzelf of derden, zonder schriftelijke toestemming van de LVR 
 • Ondeskundige reparatie door uzelf of derden 
 • Door uzelf of derden toegepaste niet originele onderdelen
 • Indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.

Garantie op tweedehands hulpmiddelen

Ook op tweedehands hulpmiddelen geeft LVR garantie. Mits niets anders is afgesproken, krijgt u één jaar garantie na aflevering.

Als er sprake is van garantie, zullen de kosten voor de reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel voor rekening zijn van LVR. Deze kosten hebben betrekking op de gebruikte materialen voor reparatie en/of vervanging van het onderdeel, alsmede de onderzoekskosten en het arbeidsloon. . Buiten de garantie vallen in ieder geval breken ontstaan ten gevolge van:

 • Niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften
 • Anders dan het voorziene normale gebruik
 • Normale slijtage
 • Montage of reparatie door de uzelf of derden, zonder schriftelijke toestemming van de LVR 
 • Ondeskundige reparatie door uzelf of derden 
 • Door uzelf of derden toegepaste niet originele onderdelen
 • Indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.