Tekstgrootte: a a Vragen? Bel:058 28 84 886

MVO

De term "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" (MVO) komt steeds vaker voor. De definitie van MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden.

De basis voor MVO ligt in de drie P's: People (medewerkers/clienten/belangengroepen), Planet (milieu) en Profit (winst). Dat betekent voor Lammert de Vries Revalidatietechniek bv dat het streven naar winst niet ten koste mag gaan van de zorg voor het personeel of milieu of andersom. Het bovenstaande wordt verwoord in de beleidsverklaring.