Tekstgrootte: a a Vragen? Bel:058 28 84 886

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor de duur korter dan 6 maanden (AWBZ kort)

Verstrekkingen van hulpmiddelen voor de duur korter dan 6 maanden valt onder de regelgeving AWBZ-kort. Deze wordt uitgevoerd door de 'Thuiszorg'. Hiervoor is een apart hulpmiddelenpakket samengesteld, het AWBZ-uitleenpakket. Dit AWBZ-uitleenpakket is speciaal bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen of wonen binnen een niet AWBZ- gefinancierde instelling (aanleunwoning). Dus ook voor bewoners in verzorgingstehuizen.

Mensen die wonen binnen een AWBZ- gefinancierde instelling (o.a. verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen) kunnen in voorkomende gevallen gebruik maken van de regeling AWBZ-bovenbudgettair.

 

Hulpmiddelen voor de duur langer dan 6 maanden (Zorgverzekeraar)

Hulpmiddelen die voor de duur langer dan 6 maanden worden ingezet, vallen onder de regeling verpleeghulpmiddelen (1996). Deze hulpmiddelen worden vergoed door de zorgverzekeraars. De regeling verpleeghulpmiddelen is vooral bedoeld om mensen in de gelegenheid te stellen langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. In principe kan in elke woonsituatie aanspraak worden gedaan op de regeling verpleeghulpmiddelen behalve als er sprake is van het verblijf in een AWBZ gefinancierde instelling (o.a. verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen). Deze instellingen kunnen in voorkomende gevallen gebruik maken van de regeling AWBZ-bovenbudgettair.

Mensen die zelfstandig wonen of wonen binnen een niet AWBZ-gefinancierde instelling (aanleunwoning) kunnen een beroep doen op de basisverzekering.