Tekstgrootte: a a Vragen? Bel:058 28 84 886

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering waar u als inwoner van Nederland verplicht en automatisch voor verzekerd bent. De premie is opgenomen in de loonheffing volksverzekeringen. U vraagt AWBZ-zorg niet bij uw eigen zorgverzekeraar aan, maar u vraagt een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De AWBZ verzekert u van langdurige zorg en andere zogenaamde onverzekerbare risico's. Onverzekerbare risico's in de zorg zijn bijvoorbeeld revalidatie of verpleeghuiszorg.

De AWBZ verzekert u van de volgende zorg:

 • Persoonlijke verzorging, zoals wassen, hulp bij eten en drinken of hulp bij toiletgang;
 • Verpleging, bijvoorbeeld wondverzorging, toedienen van medicijnen of injecties;
 • Ondersteunende begeleiding, zoals groepsgewijze dagactiviteiten buitenshuis of nachtopvang thuis;
 • Activerende begeleiding, bijvoorbeeld gesprekken bij gedragsproblemen of een psychische stoornis;
 • Behandeling, zoals zorg bij een aandoening en zoals revalideren na een beroerte;
 • Verblijf, bijvoorbeeld als het niet (meer) mogelijk is om zelfstandig te wonen en verblijf in een instelling nodig is.

De bovenstaande zorgfuncties zijn in een groot aantal combinaties verdeeld, zoals:

 • Thuiszorg;
 • Verblijf in een verzorgingshuis, verpleeghuis, een instelling voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten;
 • Verblijf in een afdeling of instelling voor psychiatrische hulp;
 • Dagbesteding voor gehandicapten;
 • Woonbegeleiding.