Tekstgrootte: a a Vragen? Bel:058 28 84 886

Inventarisatie


Het kan voorkomen dat uw organisatie geen zicht heeft op de verschillende hulpmiddelen die in huis zijn en wat de status is van deze hulpmiddelen. Dit kan gevolgen hebben voor de hulpmiddelenvoorraad, voor investeringen aan inkoopzijde en investeringen in preventief en correctief onderhoud.

Het laten uitvoeren van een totale inventarisatie van uw hulpmiddelen door Lammert de Vries Revalidatietechniek bv (LVR)  is een objectieve graadmeter waarmee u kunt nagaan:

  • hoeveel hulpmiddelen (per productcategorie) u in huis heeft
  • of er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn in uw organisatie
  • of de hulpmiddelen op de juiste plekken staan
  • of de hulpmiddelen efficiënt genoeg zijn voor uw organisatie
  • welke investeringen er gedaan moeten worden voor nieuwe middelen, vervanging, preventief/correctief onderhoud
  • of training van de medewerkers gewenst is

De inventarisatie van uw hulpmiddelen brengt alle cliëntgebonden hulpmiddelen in beeld (type hulpmiddel, fabrikant, serienummer, status, foto van het hulpmiddel). Tevens zal LVR u proactief advies geven wat raadzaam is om te doen met betrekking tot uw hulpmiddelen (repareren, afkeur, vervanging) nadat uw gehele hulpmiddelenpark in beeld is gebracht.

Werkwijze

De inventarisatie van uw hulpmiddelen start met een intake, waarin we samen met u bepalen welke productcategorieën er geïnventariseerd dienen te worden. Hierna wordt een protocol met vastgelegde afspraken opgesteld en worden de verantwoordelijken vanuit beide organisaties aangewezen.

Conform het protocol wordt de inventarisatie uitgevoerd binnen de bepaalde productcategorieën en op de door u aangegeven locatie(s). Na de uitvoering van de inventarisatie krijgt u de inventarisatieoverzichten  'hardcopy'  aangeleverd (inclusief type hulpmiddel, fabrikant, serienummer, status, foto van het hulpmiddel). Deze gegevens worden ook digitaal vastgelegd in ons systeem. Op basis van de door LVR uitgevoerde inventarisatie kunt u exact uw eventuele vervolgacties bepalen met betrekking tot investeringen aan inkoopzijde en investeringen in preventief en correctief onderhoud.

Training

Ook kan het voorkomen dat middelen niet, niet goed of nauwelijks worden gebruikt op de werkvloer omdat de medewerkers van uw organisatie niet exact weten hoe met het hulpmiddel om te gaan. Indien uw medewerkers training nodig hebben voor het goed en adequaat gebruiken van de hulpmiddelen, kan LVR ook dit voor u verzorgen.

Inventarisatie in combinatie met onderhoud

Indien u structureel (minimaal 1 x per jaar voor de duur van minimaal 3 jaar) onderhoud wilt laten uitvoeren door LVR, dan zullen wij de kosten van de inventarisatie van uw hulpmiddelen niet in rekening brengen.

Interesse

Bent u geïnteresseerd in het bovenstaande? Of heeft u nog vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Kees van der Ley (Account Manager) op telefoonnummer 058-7505341.