• Groot assortiment hulpmiddelen
  • Deskundig advies
  • Nazorg, service en garantie

Privacy & cookies

In aanmerking nemende
Voor Lammert de Vries is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens van haar klanten worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Lammert de Vries zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stelt.
Het doel van deze Privacyverklaring is om de klant te informeren over de manier waarop Lammert de Vries gebruik maakt van de persoonsgegevens die over haar klanten worden verzameld op of via deze website en hoe de klant deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van derde partijen.

Artikel 1 Verwerking Persoonsgegevens
Met het gebruik (willen) maken van de diensten van Lammert de Vries en/of de koop van een product, gaat de koper er uitdrukkelijk mee akkoord dat Lammert de Vries zijn/haar persoonsgegevens gebruikt en verwerkt op de in dit document aangegeven manier en aangegeven doeleinden.
De klant kan zijn/haar toestemming op ieder moment, zonder opgave van reden, herroepen door een email te sturen naar info@lammertdevries.nl.

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens
Lammert de Vries verwerkt persoonsgegevens van klanten die diensten en/of producten bij Lammert de Vries afnemen, met als doel de dienst en/of het product te kunnen leveren.
De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn verschillend. Naast het e-mailadres worden ook – alleen voor zover nodig – de andere, hieronder genoemde persoonsgegevens verwerkt, enkel en alleen om de diensten en/of producten die de klant wil afnemen te kunnen realiseren.
Met het invullen van de NAW-gegevens en het e-mailadres geeft de klant aan akkoord te gaan met het gebruik van deze gegevens voor commerciële doeleinden. Hieronder valt niet het verstrekken of doorverkopen van deze gegevens aan derden.
De verwerking van het BSN en het zorgverzekeraarsnummer wordt door ons gebruikt in verband met declaratie aan de zorgverzekeraar. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt en niet verstrekt aan derden, mits daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor gegeven is.

Artikel 3 Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden
Uitgangspunt is dat Lammert de Vries géén persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Artikel 4 Soort persoonsgegevens
Lammert de Vries verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de klant:

1. naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
2. e-mailadres
3. IP-adres
4. Bankgegevens / creditcardgegevens

En indien de klant de onderstaande gegevens vrijwillig heeft opgegeven:

1. Geboortedatum
2. Geslacht
3. Telefoonnummer
4. BSN
5. Inschrijfnummer zorgverzekeraar

Artikel 5 Transparantie verwerking persoonsgegevens
Lammert de Vries streeft ernaar volledig transparant te zijn in de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en geeft steeds aan welke gegevens waarvoor worden verwerkt. Op elk moment kan de klant vragen of Lammert de Vries gegevens van de klant verwerkt en inzage vragen in die gegevens en voor welk doelen deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Hiertoe kan de klant een e-mail sturen met vermelding van zijn / haar naam en adres aan Lammert de Vries: info@lammertdevries.nl. Binnen 4 weken ontvangt de klant een reactie.

Artikel 6 Afmelding diensten Hulpmiddelen Centrum
De klant kan zich te allen tijde afmelden en uitschrijven voor de diensten van Lammert de Vries door een e-mail te sturen naar: info@lammertdevries.nl. Lammert de Vries zal dan de gegevens van de klant verwijderen en de klant ontvangt dan geen e-mails meer van Lammert de Vries.

Artikel 7 Beveiliging gegevens
Lammert de Vries maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Daarbij heeft Lammert de Vries technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen.

Artikel 8 Bezoekgegevens
Op de website van Lammert de Vries worden ook algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Lammert de Vries haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Als Lammert de Vries zulke gegevens vastlegt, zorgt Lammert de Vries ervoor dat deze op geen enkele manier naar klanten herleidbaar zijn.

Artikel 9 Gebruik van cookies
Lammert de Vries maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Artikel 10 Wijzigingen
Lammert de Vries behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Indien een dergelijke wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhoudt, waarvoor Lammert de Lammert de Vries waar nodig, de aanvullende toestemming van de klant. Bij vragen over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via info@lammertdevries.nl