Tekstgrootte: a a Vragen? Bel:058 28 84 886

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2007 ingegaan. Een onderdeel van de Wmo is de vroegere Wvg (Wet voorzieningen gehandicapten).

Voor onder andere het aanvragen van onderstaande hulpmiddelen, kunt u een beroep doen op de Wmo:

  • Handbewogen rolstoel
  • Elektrische rolstoel
  • Sportrolstoel
  • Aanpassingen aan hulpmiddelen
  • Onderhoud en reparaties aan hulpmiddelen
  • Scootmobielen
  • Douche- en toilethulpmiddelen
  • Driewielfietsen
  • Kinderhulpmiddelen, waaronder buggy's

Voor wie?

Iedereen met een beperking, handicap of langdurige ziekte kan in principe een rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel in bruikleen krijgen van de gemeente in het kader van de Wmo, mits u zelfstandig, in een verzorgingshuis of een woonvorm voor gehandicapten (bijvoorbeeld een gezinsvervangend tehuis) woont.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo?

Iedere gemeente in Nederland is zelf verantwoordelijk voor de Wmo-voorzieningen voor haar inwoners. Voor vragen en opmerkingen over aanvragen van een Wmo-voorziening kunt u uw gemeente benaderen of kunt u kijken op de site van onder andere het ministerie van VWS.