Tekstgrootte: a a Vragen? Bel:058 28 84 886

Persoonsgebondenbudget (PGB)

Volledige vrijheid in keuze middels een Persoons Gebonden Budget (PGB)

Komt u of uw familielid in aanmerking voor een scootmobiel, rolstoel, fiets of een ander hulpmiddel via uw gemeente? Dan mag u kiezen voor  een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Voordelen PGB

Een PGB is een geldbedrag wat u krijgt van de gemeente, waarmee u zelf uw hulpmiddel kunt aanschaffen. U kunt dan uw eigen leverancier kiezen. U bent dus niet gebonden aan de leverancier die uw gemeente in de arm heeft genomen. Ook wat het onderhoud van uw eigen hulpmiddel betreft bent u vrij in uw keuze. U stelt zelf uw eisen aan de kwaliteit van het hulpmiddel dat u aanschaft.

Stappenplan PGB

 1. Voor een aanvraag gaat u naar het zorgloket van uw gemeente. Het adres vindt u in de gemeentegids, op de website van uw gemeente of op www.regelhulp.nl (ook te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 – 8051).
 2. Het zorgloket van uw gemeente neemt uw aanvraag in ontvangst. Daarna heeft elke gemeente haar eigen regeling en dus ook haar eigen formulieren. Sommige gemeenten stellen zelf vast of uw aanvraag toegekend gaat worden (indicatiestelling), andere gemeenten schakelen het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) daarvoor in. U kunt het beste de aanwijzingen opvolgen die u via uw gemeente krijgt.
 3. Afhankelijk van uw aanvraag zal er een onderzoek plaatsvinden om te kijken of u volgens de gemeentelijke regels in aanmerking komt. Dit onderzoek zal schriftelijk of telefonisch verlopen.
 4. De indicatiesteller (onderzoeker) schrijft zijn bevindingen in een indicatieadvies. De gemeente moet dan een besluit nemen om dit advies al dan niet op te volgen.
 5. Komt u in aanmerking voor hulp, een hulpmiddel of een voorziening dan ontvangt u van de gemeente een beschikking. Dit is een schriftelijk document, dat u thuisgestuurd krijgt.
 6. U kunt nu een keuze maken waar u uw hulpmiddel wilt kopen en hoe u het onderhoud aan uw hulpmiddel gerealiseerd wilt zien.

Nogmaals: elke gemeente bepaalt haar eigen regels en ook de wijze waarop de toekenning van een aanvraag aan u wordt doorgegeven. Doorgaans zal het verlopen zoals hierboven staat omschreven.

Kiest u voor LVR dan bieden wij u het volgende:

 • een professioneel, goed en eerlijk advies
 • kwalitatief uitstekende producten
 • de mogelijkheid tot het zelf komen bekijken van uw hulpmiddel in onze showroom*
 • kwalitatief, hoogstaande service
 • onderhoudscontract
 • verzekering.
 • LVR’s Hulpdienst (in combinatie met een onderhoudscontract 24 uur per dag)

* Het is wenselijk vooraf een afspraak te maken zodat onze Adviseur de tijd voor u kan nemen tijdens uw bezoek aan onze showroom.

Wij verwijzen u ook graag naar de website van Per Saldo voor meer info over een PGB.

Tip!

LVR is onlangs een samenwerking aangegaan met Adesse PGB Support en samen kunnen wij het volgende voor u verzorgen zodat u volledig keuzevrijheid heeft in leverancier en hulpmiddel:

 • de administratieve verplichtingen rond een PGB
 • aanwezig zijn bij gesprekken met en bezoeken aan zorgaanbieders of u volledig representeren bij deze contacten
 • personeel werven en selecteren
 • schrijven van een zorgvraagverduidelijking of begeleidingsplan
 • (her)indicatie en budgetaanvraag
 • aanvragen hulpmiddelen
 • voeren van correspondentie met instellingen/zorgaanbieders
 • verstrekken van adviezen en informatie op inhoudelijk gebied van verstandelijke handicaps
 • het op kleine schaal begeleiden bij levensvragen of beperkingen
 • het gebruik maken van het open sollicitatiebestand voor vraag en aanbod van zorgverleners

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met LVR via telefoonnummer 058 – 2884886 en vragen naar een Adviseur.