Tekstgrootte: a a Vragen? Bel:058 28 84 886

Logo

Het logo van Lammert de Vries Revalidatietechniek bv bestaat uit een afbeelding van een Kraanvogel. De Kraanvogel symboliseert vrijheid. En dat is precies de doelstelling van Lammert de Vries Revalidatietechniek bv. Wij geven u de gewenste bewegingsvrijheid door het leveren van passende oplossing bij een beperking. Lammert de Vries Revalidatietechniek bv: vrijheid om te kunnen bewegen!

Kraanvogel

De Kraanvogel is een slag groter dan de Ooievaar en heeft een grijs verenkleed. De achterkant van de kop is wit en de keel is zwart. Ook bevindt zich op de kop een zwart gedeelte.

De Kraanvogel broedt in het noorden en oosten van Europa en komt in de Benelux vooral voor als trekvogel wanneer hij van en naar zijn zomergebied in Zuid-Spanje of Noordelijk Afrika trekt. Er is een aantal plaatsen in Nederland die dienen als belangrijke tussenstops die de kraanvogels gebruiken om aan te sterken: in Oost-Brabant en Noord-Limburg, maar ook in Overijssel.

Wanneer ze in hun broedgebied zijn, eet de Kraanvogel voornamelijk dierlijk voedsel zoals grote insecten, wormen en amfibieën. Op doortrek landen ze op velden en eten ze eikels, overgebleven maïskorrels, granen en aardappelen. De Kraanvogel kwam in het verleden veel voor in Nederland, maar door de toenemende bebouwing en ontginning blijven er weinig plaatsen over waar deze vogel zich prettig voelt.

De Kraanvogel mag inmiddels wel weer als broedvogel in Nederland genoteerd worden. In 2001 zijn er 3 paren in het Fochteloërveen gebleven in de broedtijd. Eén van deze paren heeft daar een jong gekregen. In 2003 is een tweede stelletje tot broeden gekomen. Tot en met 2010 zijn er inmiddels jaarlijks broedgevallen geweest. Er is een heel geleidelijke stijging (2010: 3 broedparen) waarneembaar.