• Groot assortiment hulpmiddelen
  • Deskundig advies
  • Nazorg, service en garantie

Over ons

Algemeen

Lammert de Vries Revalidatietechniek (LVR) is gespecialiseerd in het aanmeten, ontwerpen en vervaardigen van (aanpassingen aan) mobiliteitshulpmiddelen. Deze werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. LVR is door haar kennis en vakmanschap in staat op maat te ontwerpen, te ontwikkelen en te vervaardigen, opdat de individuele wens van de cliënt optimaal vervuld kan worden.

In de vele jaren dat LVR inmiddels op de markt actief is, zijn naar aanleiding van problemen van cliënten, producten ontwikkeld onder de eigen naam: Lavrie. Deze producten kunnen uiteenlopen van een aangepaste armlegger tot een volledig gemodelleerde rugleuning en/of zitting.

Naast deze individuele aanpassingen voert LVR een uitgebreid assortiment standaardproducten (kernassortiment). Het kernassortiment treft u aan in de catalogus. Naast het leveren van het kernassortiment, kan LVR legio andere hulpmiddelen leveren. Tezamen met een van onze ervaren Adaptatieadviseurs kan gerichtgezocht worden naar het meest geschikte hulpmiddel voor u!

De innovatieve kracht, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van leveringen, waar LVR voor staat, hebben er toe bijgedragen dat een groot aantal toeleveranciers exclusief met LVR een contract voor de noordelijke provincies heeft afgesloten. Dit betekent dat door deze nauwe samenwerking een uniek en hoog gekwalificeerd productassortiment wordt aangeboden.

Missie

Lammert de Vries Revalidatietechniek bv (LVR) stelt zich ten doel:
"Het leveren van hoogwaardige revalidatietechnische middelen, op een vakkundige en servicegerichte manier met daarbij empathie voor de eindgebruiker."

Hiertoe verricht LVR alle werkzaamheden die betrekking hebben op:

  • het vervaardigen en aanmeten van aanpassingen aan niet lichaamsgebonden hulpmiddelen voor mensen met een handicap, zoals (electrische) (rol)stoelen, scootmobielen, loophulpmiddelen, patiëntenliften en driewielfietsen;
  • het leveren van mobiliteitsproducten aan AWBZ-instellingen (verpleeghuizen, gehandicapteninstellingen), gemeenten, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en particulieren;
  • het verrichten van aanpassingen aan de geleverde of te leveren artikelen;
  • het geven van informatie en advies over het gebruik van revalidatieartikelen. Verkoop van (standaard) mobiliteitshulpmiddelen en aanverwante artikelen in onze showroom.

Advies

Lammert de Vries Revalidatietechniek bv (LVR) is een servicegerichte organisatie. Onze adaptatieadviseurs spelen hierin een hele belangrijke rol. De adaptatieadviseurs van LVR hebben een ergotherapeutische, fysiotherapeutische en/of bewegingstechnologische achtergrond. Dat betekent dat zij weten waar ze over praten door een gedegen opleiding en ruime praktijkervaring.

Het werkveld van onze adaptatieadviseurs bestaat uit het leveren van rolstoelen voor de Wet langdurige zorg (wlz). Elke adaptatieadviseur heeft een eigen segment toegewezen gekregen waarin hij/zij is gespecialiseerd. Dit houdt in dat de adaptatieadviseur de meest actuele kennis van zaken heeft betreffende wet- en regelgeving, ook in het kader van het aanvragen van hulpmiddelen.

Samen met een adaptatieadviseur van LVR stelt u een plan van eisen en wensen op. Met dit plan als uitgangspunt wordt vervolgens samen met u gezocht naar de meest optimale oplossing qua hulpmiddel. Altijd zal de balans gezocht worden tussen wat technisch mogelijk en financieel haalbaar is. Onze adaptatieadviseur kan u desgewenst ondersteunen bij de motivatie voor het aanvragen van een hulpmiddel.

U kunt onze adaptatieadviseurs ook inschakelen waar het gaat om advies op het gebied van ergonomie en werkplekaanpassingen. LVR levert individueel aangepaste voorzieningen voor thuis en op het werk.

Historie

LVR is in 1905 te Burgwerd opgericht door de gelijknamige eigenaar. In 1910 verhuisde het bedrijf, dat zich tot dan toe voornamelijk bezighield met de verkoop en onderhoud van rijwielen, naaimachines en schaatsen, naar Leeuwarden. In de zestiger jaren vond binnen het bedrijf een specialisatie plaats op het gebied van aanmeten, aanpassen en onderhoud van rolstoelen. Hierdoor groeide het bedrijf sterk en splitste zich op. LVR vestigde zich begin jaren '90 aan de Legedyk 4 te Leeuwarden en vanaf september 2008 aan de Ampèrestraat 14 te Leeuwarden.

Door de nauwe interne samenwerking met het Hulpmiddelen Centrum (HMC) is LVR begin 2015 verhuisd naar Burgum. Samen kunnen LVR en HMC een breed pakket aan producten en diensten aanbieden voor zowel de particuliere als zakelijke markt, waarbij LVR zich optimaal kan richten op instellingen. LVR blijft onder haar eigen naam actief, behoudt haar eigen identiteit en blijft hiermee uw vertrouwde partner voor revalidatietechnische hulpmiddelen.