• Groot assortiment hulpmiddelen
  • Deskundig advies
  • Nazorg, service en garantie

Laatste nieuws

Wijziging topstructuur JenS Beenhakker Groep

Met ingang van 1 oktober 2017 trekt Stefan van Bloemendaal, de huidige eigenaar en bestuurder van de JenS Beenhakker Groep (JBG), zich terug als algemeen directeur van JBG.

Van Bloemendaal blijft betrokken bij het bedrijf als aandeelhouder en voorzitter van de nog op te richten Raad van Advies.

Gerrit van Deutekom is aangesteld om Van Bloemendaal op te volgen als nieuwe algemeen directeur (CEO). Van Deutekom was al lid van het directieteam van JBG in de rol van directeur transitie. Daarvoor vervulde hij de functie van algemeen directeur bij verschillende hulpmiddelenbedrijven in Noord Nederland.

Het directieteam wordt gecompleteerd met de aanstelling van Barry van ’t Hull. Van ’t Hull wordt verantwoordelijk voor de operatie en financiën (COO/CFO).
Hij maakt de overstap van Boer & Croon Corporate Finance, waar hij werkzaam was in de functie van Director.

De JenS Beenhakker Groep is een landelijk opererende speler in de markt van mobiliteitshulpmiddelen. Ontstaan uit diverse fusies en overnames, is het bedrijf actief onder verschillende merknamen. Per 1 januari aanstaande zullen de huidige merknamen worden vervangen door één nieuwe naam:

Logo Hulpmiddelencentrum RGB


Burgum, 4 oktober 2017

JenS Beenhakker nieuwe eigenaar hulpmiddelenbedrijven

JenS Beenhakker neemt het Hulpmiddelen Centrum (HMC), Lammert de Vries Revalidatietechniek, Revatech en Groene Kruis Winkel over van de KwadrantGroep uit Drachten. Op 7 juli 2016 is hiervoor het contract ondertekend.

Door de overname ontstaat een toekomstbestendig landelijk opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen.

De betrokken bedrijven zijn erg content met de overname. In de hulpmiddelenmarkt is schaalvergroting in toenemende mate belangrijk. Voor JenS Beenhakker betekent de overname een uitbreiding van de activiteiten op het gebied van langdurige zorg en de uitleen van hulpmiddelen. De markt vraagt om schaalvergroting, meer expertise en bundeling van krachten waardoor efficiency, kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn.

Het Hulpmiddelen Centrum, Lammert de Vries Revalidatietechniek, Revatech en Groene Kruis Winkel blijven onder hun eigen naam de activiteiten vanuit 6 vestigingen in Noord-Nederland voortzetten. De overname heeft vooralsnog geen gevolgen voor het personeel, alle medewerkers komen in dienst bij JenS Beenhakker.

JenS Beenhakker is leverancier van mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen en heeft meerdere vestigingen verspreid over het land, onder meer in Amersfoort, Den Helder, Haarlem, Houten en Rotterdam.

Burgum, 7 juli 2016

Logo's persbericht

Veelgestelde vragen voor klanten

Ik heb gehoord dat het Hulpmiddelen Centrum, Lammert de Vries Revalidatietechniek, Revatech of de Groene Kruis Winkel is overgenomen door JenS Beenhakker. Wat betekent dit voor mij?
Voor u verandert er niets. Wij blijven onder onze eigen namen onze activiteiten voortzetten. U blijft hierdoor verzekerd van onze kwaliteitshulpmiddelen en de bijbehorende dienstverlening.

Verandert er door de overname iets in het assortiment en/of aan de dienstverlening?
Er verandert niets in het assortiment en/of aan onze dienstverlening door de overname. U kunt uw vertrouwde hulpmiddelen bij het Hulpmiddelen Centrum, Lammert de Vries Revalidatietechniek, Revatech of de Groene Kruis Winkel blijven aanschaffen.

Blijven de vestigingen bestaan of moet ik nu ergens anders naartoe voor hulpmiddelen?
Al onze vestigingen en uitleenlocaties blijven bestaan. U heeft zelfs meer keuze. U kunt voortaan ook terecht bij een van de vestigingen van JenS Beenhakker. Klik hier voor de vestigingen van JenS Beenhakker.

Krijg ik een ander aanspreekpunt?
Nee. Wij blijven bereikbaar op de bij u bekende telefoonnummers. De overname heeft geen gevolgen voor de personele bezetting. Uw contactpersoon blijft uw vaste aanspreekpunt.

Veelgestelde vragen voor zakelijke relaties

Wat betekent de overname van de hulpmiddelenbedrijven door JenS Beenhakker voor onze samenwerking?
Voor u verandert er niets. Wij blijven onder onze eigen namen onze activiteiten voortzetten. U blijft hierdoor verzekerd van onze kwaliteitshulpmiddelen en de bijbehorende dienstverlening.

Verandert er door de overname iets in het assortiment of aan de service?
Er verandert niets in het assortiment en aan onze service door de overname. U kunt uw vertrouwde hulpmiddelen bij het Hulpmiddelen Centrum, Lammert de Vries Revalidatietechniek, Revatech of de Groene Kruis Winkel blijven aanschaffen.

Krijgen wij een ander aanspreekpunt?
Nee. U blijft uw vaste aanspreekpunt behouden. De bereikbaarheid blijft eveneens ongewijzigd. De overname heeft geen gevolgen voor de personele bezetting. Wij blijven voor u bereikbaar op de bij u bekende telefoonnummers.

Blijven de huidige vestigingen bestaan of moet ik mijn cliënten nu ergens anders naartoe verwijzen?
Al onze vestigingen en uitleenlocaties blijven bestaan. U heeft zelfs meer keuze. U kunt voortaan ook terecht bij een van de vestigingen van JenS Beenhakker. Klik hier voor de vestigingen van JenS Beenhakker.

Veelgestelde vragen voor de pers

Blijven de namen Hulpmiddelen Centrum, Lammert de Vries Revalidatietechniek, Revatech en Groene Kruis Winkel bestaan?
Ja. De namen van de hulpmiddelenbedrijven blijven bestaan en de organisatie wordt niet gewijzigd. De hulpmiddelenbedrijven blijven als bedrijf bestaan met alle daaraan verbonden rechten en plichten. De hulpmiddelenbedrijven zullen onder hun eigen naam hun activiteiten blijven voorzetten.

Blijven de huidige vestigingen bestaan?
De vestigingen van de hulpmiddelenbedrijven blijven bestaan en de organisatie wordt niet gewijzigd.

Waarom worden de hulpmiddelenbedrijven verkocht?
In de markt van hulpmiddelen is schaalvergroting in toenemende mate belangrijk. Voor JenS Beenhakker betekent de overname een uitbreiding van de activiteiten op het gebied van langdurige zorg en de uitleen van hulpmiddelen, waardoor de KwadrantGroep zich kan focussen op wonen, zorg en welzijn. Met de acquisitie van de hulpmiddelenbedrijven verwerft JenS Beenhakker een vestiging in Friesland, waar ze tot op heden niet present is en wordt de positie in de kop van Noord-Holland versterkt.

Wat betekent de overname voor de medewerkers? Vallen er ontslagen? Krijgen de medewerkers een andere functie of werkplek? Is er sprake van een sociaal plan?
Iedereen die in dienst is bij een van de hulpmiddelenbedrijven gaat mee naar de koper, met behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden. Door de overname vinden hierin geen wijzigingen plaats. JenS Beenhakker neemt alle rechten en plichten over die verbonden zijn aan de huidige arbeidsovereenkomsten. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden worden niet voorzien. Een sociaal plan is om bovenstaande redenen niet van toepassing.

Heeft de overname van de hulpmiddelenbedrijven door JenS Beenhakker gevolgen voor de regionale werkgelegenheid?
De overname heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. De vestigingen van de hulpmiddelenbedrijven blijven bestaan en er verandert niets in de personele bezetting.

Wat betekent deze verkoop voor de klanten? Wat zullen zij ervan merken?
Voor de klanten verandert er niets. De klanten van de vier hulpmiddelenbedrijven blijven verzekerd van kwaliteitshulpmiddelen en de bijbehorende dienstverlening en de medewerkers gaan mee over naar JenS Beenhakker. De namen van de hulpmiddelenbedrijven blijven bestaan en de organisatie wordt niet gewijzigd. Zie ook de veelgestelde vragen voor klanten.

Wat voor partij is JenS Beenhakker?
JenS Beenhakker is leverancier van mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen en heeft meerdere vestigingen verspreid over het land, onder meer in Amersfoort, Den Helder, Haarlem, Houten en Rotterdam. In opdracht van gemeenten (Wmo), instellingen (Wlz), zorgverzekeraars (Zvw) en particulieren levert JenS Beenhakker hulpmiddelen met alle bijbehorende dienstverlening. Er werken bij JenS Beenhakker circa 300 medewerkers.

Wat zijn de voordelen van deze overname?
Door het samengaan ontstaat een belangrijke synergie- en kennisuitwisseling op het gebied van mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen. Door de overname ontstaat een toekomstbestendig landelijk opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen. De markt vraagt om schaalvergroting, meer expertise en bundeling van krachten waardoor efficiency en kwaliteit verbeteren en continuïteit gewaarborgd wordt.

Is het verkoopproces goed verlopen?
Ja. Alle organisaties zijn erg content met de overname. Samen bieden wij het volume dat de komende jaren nodig is voor continuïteit van de bedrijven. De overname is conform de Mededingingswet getoetst door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ACM beschermt daarmee concurrenten en consumenten.

Hoe ziet de bedrijfsvoering er straks uit?
Met betrekking tot de bedrijfsvoering (processen, systemen, e.d.) moet worden uitgegaan van het feit dat JenS Beenhakker op basis van het “best practice principe” stapsgewijs zal gaan optimaliseren. De eerste fase na overname zal JenS Beenhakker gebruiken om de hulpmiddelenbedrijven beter te leren kennen en op basis hiervan te bepalen hoe synergie voordelen kunnen worden behaald uit de samenwerking tussen beide bedrijven.

De medewerkers van de overgenomen hulpmiddelenbedrijven behouden hun huidige functie en werkplek. Geldt dit ook voor de toekomst?
JenS Beenhakker voorziet dat voorlopig de activiteiten onder de huidige merknamen ongewijzigd worden voortgezet en heeft geen reorganisatie voornemens. Wij verwachten dat JenS Beenhakker in staat zal zijn om de potentie van de hulpmiddelenbedrijven verder te ontwikkelen en achten het reëel dat er voor de hulpmiddelenbedrijven en de medewerkers nieuwe kansen ontstaan.

Hoe ziet de toekomst van het nieuwe bedrijf eruit? Waar wordt op ingezet? Is er meer groei en schaalvergroting mogelijk?
Met de overname ontstaat een toekomstbestendig landelijk opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in hulpmiddelen. Na overname behoort JenS Beenhakker tot een van de grootste hulpmiddelenbedrijven in Nederland. JenS Beenhakker zal op zoek gaan naar mogelijkheden om synergie voordeel te behalen.

Hoe heeft het personeel gereageerd? Is er onrust?
Alle medewerkers van de hulpmiddelenbedrijven zijn op donderdagavond 7 juli jl. geïnformeerd door de directeur van de hulpmiddelenbedrijven, Gerrit van Deutekom in aanwezigheid van de gedelegeerd bestuurder van KwadrantGroep, Hélène Middelkoop. In eerste instantie reageerden de medewerkers rustig. Zij zien ook in dat schaalvergroting nodig is om als hulpmiddelenbedrijven in de toekomst te kunnen blijven bestaan. En op dat moment waren ze vooral blij dat ze hun huidige baan en werkplek kunnen behouden. Maar we begrijpen heel goed dat er ook onzekerheid is bij de medewerkers, omdat je niet weet hoe de lange termijn er precies uit komt te zien. Die onzekerheid willen we graag wegnemen. We staan daarom ook altijd voor onze medewerkers klaar zodat zij hun vragen aan ons kunnen stellen.KwadrantGroep en ZuidOostZorg realiseren doorstart Pasana Ouderenzorg

Ouderenzorg blijft behouden voor NoordOost Friesland
De curatoren hebben besloten dat de KwadrantGroep en ZuidOostZorg uit Drachten de ouderenzorg van Pasana gaan voortzetten. De doorstart zal in de maand mei zijn beslag krijgen. Daarmee komt een eind aan de onzekerheid die is ontstaan na het faillissement eind 2014 van Pasana Ouderenzorg. De KwadrantGroep en ZuidOostZorg vinden het van het grootste belang dat goede ouderenzorg en de werkgelegenheid in Noordoost Friesland behouden blijft. Daar gaan de organisaties samen aan werken.


De KwadrantGroep en ZuidOostZorg zijn samen in staat om vrijwel alle zorgvoorzieningen van Pasana Ouderenzorg voor de cliënten te behouden. “Het is onze eerste prioriteit om de zorg goed te regelen voor de huidige cliënten. Ook zullen we ervoor zorgen dat zij zoveel mogelijk de vertrouwde gezichten blijven zien,” aldus Roelof Jonkers, bestuurder KwadrantGroep.

Alle locaties behouden
De doorstart betekent dat de eerder met sluiting bedreigde locaties, De Stelp op Ameland, De Spiker in Ternaard en De Hale in Damwâld, kunnen worden behouden. Met betrekking tot Talma Hoeve in Feanwâlden gaan we onderzoeken hoe we daar in de toekomst de beste zorg kunnen bieden. De Waadwente wordt doorgezet door ZuidOostZorg, de overige locaties (acht intramurale locaties en drie locaties voor dagopvang) door de KwadrantGroep.

Het merendeel van de werkgelegenheid voor de Pasanamedewerkers kan met deze doorstart behouden blijven. Alle medewerkers worden hier op korte termijn persoonlijk over geïnformeerd.

Zorgvernieuwing
De organisaties zetten vooral in op zorgvernieuwing. De Waadwente in Dokkum wordt een verpleeghuis ‘nieuwe stijl’ gekoppeld aan het anderhalvelijnscentrum Sionsberg 2.0. Binnen een verpleeghuis ‘nieuwe stijl’ zijn de zorg en diensten erop gericht om cliënten zo snel mogelijk terug te laten keren naar huis. “We sluiten daarbij aan bij de behoeften en wensen van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen,” zegt Anke Huizenga, bestuurder ZuidOostZorg.

In het Talma Hûs in Feanwâlden wordt een van de speerpunten dementie. De KwadrantGroep vindt het van groot belang te investeren in de kennis en zorg rondom dementie. Mede door de vergrijzing zal het aantal mensen met een vorm van dementie de komende jaren fors toenemen.

Duurzame oplossing ouderenzorg
De Kwadrant Groep en ZuidOostZorg blijven zelfstandige organisaties. Voor de doorstart van de Pasana Ouderenzorg is een gezamenlijke stichting opgericht. Door bij deze overname gezamenlijk op te trekken kunnen de organisaties een duurzame oplossing voor de ouderenzorg in Noordoost Friesland bieden. Zo zorgen we er samen voor dat goede zorg en ondersteuning, nu en in de toekomst, beschikbaar en toegankelijk blijft. De zorg wordt dichtbij de mensen in de dorpen en de wijken georganiseerd, waarbij de insteek kleinschalige teams is. Daarbij werken we nauw met huisartsen, gemeenten, wijk- en buurtinitiatieven en andere betrokkenen.

De nieuwe organisatie neemt, nadat de NZa en ACM hun goedkeuring hebben verleend aan de doorstart, de dagelijkse leiding over van de Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland. Deze stichting was in November 2014 bij het faillissement in het leven geroepen door De Friesland Zorgverzekeraar. De stichting begeleidt de komende maanden de doorstart en handelt samen met de nieuwe eigenaren en de curatoren alle lopende zaken af.

Gepubliceerd op 01-04-2015