• Groot assortiment hulpmiddelen
  • Deskundig advies
  • Nazorg, service en garantie

Kwaliteit

Keurmerken

Lammert de Vries is al sinds jaren in het trotse bezit van de kwaliteitscertificaten Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen, ISO9001 en ISO14001.

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen
Met ingang van 24 april 2015 is Lammert de Vries Revalidatietechniek in bezit van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. In 2014 is het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH) gelanceerd. Met dit keurmerk kunnen bedrijven in de hulpmiddelenbranche aantonen dat zij het maximale doen om kwaliteit, service en beschikbaarheid te waarborgen. Het verbindt deze bedrijven in de gezamenlijke missie om samen te bouwen aan een sterke branche. Lees hier meer over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen en wat dit voor u betekent.

ISO9001
Met onze ISO9001-certificering voldoen wij aan de eisen die gesteld worden aan een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit houdt in dat de klant altijd centraal staat in onze bedrijfsvoering en dat Lammert de Vries zich ten doel stelt continu te verbeteren op alle facetten in de bedrijfsvoering.

Wat betekent dit voor u?
Doordat wij continu de klanttevredenheid meten, proberen wij telkens onze dienstverlening te verhogen zodat wij in staat zijn steeds beter aan uw eisen en wensen te voldoen en van u een tevreden klant maken. Daarnaast stellen we het zeer op prijs als u ons wilt beoordelen zodat wij dit proces kunnen verbeteren. Ook uw mening telt!

ISO14001
Het hebben van een ISO14001-certificaat geeft aan dat Lammert de Vries in de bedrijfsvoering op een goede manier aandacht besteedt aan het milieu. Dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, dat we de milieurisico’s in kaart hebben en beheersen en dat we streven naar permanente verbetering van de milieuprestaties.

Wat betekent dit voor u?
Dat u met de keuze voor een hulpmiddel van Lammert de Vries er van op aan kunt dat Lammert de Vries alles in het werk stelt om in welke vorm dan ook zo weinig mogelijk het milieu te belasten. Bekijk hier onze milieubeleidsverklaring.

Klachtenprocedure

Wij willen te allen tijde voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten. Werkprocessen en werkwijzen zijn gericht op een kwaliteitsbewust denken en handelen. Middels periodieke controle audits, cliëntenpanels en een jaarlijks terugkerend klanttevredenheidsonderzoek blijven wij geïnformeerd over de ervaringen van klanten. Aan de hand van deze resultaten ondernemen we stappen om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. Als klant bent u op deze wijze verzekerd van kwalitatief hoogstaande producten en een adequate dienstverlening.

Mocht u klachten hebben of suggesties willen doen om onze dienstverlening te verbeteren dan kunt u ons dit mailen of schrijven naar:

Hulpmiddelen Centrum
t.a.v. Kwaliteitsfunctionaris
Postbus 181
9250 AD Burgum

U kunt binnen 5 dagen een reactie tegemoet zien.