• Groot assortiment hulpmiddelen
  • Deskundig advies
  • Nazorg, service en garantie

Diensten

Inventarisatie

Het kan voorkomen dat uw organisatie geen zicht heeft op de verschillende hulpmiddelen die in huis zijn en wat de status is van deze hulpmiddelen. Dit kan gevolgen hebben voor de hulpmiddelenvoorraad, voor investeringen aan inkoopzijde en investeringen in preventief en correctief onderhoud.

Het laten uitvoeren van een totale inventarisatie van uw hulpmiddelen door Lammert de Vries Revalidatietechniek bv (LVR) is een objectieve graadmeter waarmee u kunt nagaan:

  • hoeveel hulpmiddelen (per productcategorie) u in huis heeft;
  • of er voldoende hulpmiddelen aanwezig zijn in uw organisatie;
  • of de hulpmiddelen op de juiste plekken staan;
  • of de hulpmiddelen efficiënt genoeg zijn voor uw organisatie;
  • welke investeringen er gedaan moeten worden voor nieuwe middelen, vervanging, preventief/correctief onderhoud;
  • of training van de medewerkers gewenst is.

De inventarisatie van uw hulpmiddelen brengt alle cliëntgebonden hulpmiddelen in beeld (type hulpmiddel, fabrikant, serienummer, status, foto van het hulpmiddel). Tevens zal LVR u proactief advies geven wat raadzaam is om te doen met betrekking tot uw hulpmiddelen (repareren, afkeur, vervanging) nadat uw gehele hulpmiddelenpark in beeld is gebracht.

Werkwijze

De inventarisatie van uw hulpmiddelen start met een intake, waarin we samen met u bepalen welke productcategorieën er geïnventariseerd dienen te worden. Hierna wordt een protocol met vastgelegde afspraken opgesteld en worden de verantwoordelijken vanuit beide organisaties aangewezen.

Conform het protocol wordt de inventarisatie uitgevoerd binnen de bepaalde productcategorieën en op de door u aangegeven locatie(s). Na de uitvoering van de inventarisatie krijgt u de inventarisatieoverzichten 'hardcopy' aangeleverd (inclusief type hulpmiddel, fabrikant, serienummer, status, foto van het hulpmiddel). Deze gegevens worden ook digitaal vastgelegd in ons systeem. Op basis van de door LVR uitgevoerde inventarisatie kunt u exact uw eventuele vervolgacties bepalen met betrekking tot investeringen aan inkoopzijde en investeringen in preventief en correctief onderhoud.

Eigen serviceapparaat

Lammert de Vries Revalidatietechniek bv (LVR) beschikt over een eigen serviceapparaat, bestaande uit een optimaal gefaciliteerde werkplaats, modern uitgeruste servicebussen en uitstekend opgeleide Servicetechnici. Hiermee is LVR in staat onderhoud, reparaties en aanpassingen in eigen beheer uit te voeren.

Werkplaats

De afdeling Service & Aanpassingen van LVR beschikt over een modern geoutilleerde werkplaats in Burgum, die ruimte biedt aan onder meer modellering en stoffering, houtbewerking, Research & Development , magazijn met de meest voorkomende onderdelen uit het kernassortiment.

Servicebus

Een servicebus van LVR is in principe een mobiele werkplaats, standaard uitgerust met een mobiele telefoon, onderdelen voor het kernassortiment van hulpmiddelen, gereedschappen en een laptop voor het lokaliseren van elektrische storingen en het instellen van besturingssystemen en software. De Servicetechnicus is allround en sociaal vaardig en kan hierdoor onderweg snel reageren op een serviceaanvraag. De meest voorkomende storingen kunnen ter plekke worden opgelost. Zo niet, dan wordt minimaal een noodreparatie uitgevoerd of wordt het hulpmiddel meegenomen ter reparatie.

24-uurs service

De servicedienst van LVR is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar én beschikbaar op het algemene telefoonnummer 058-2884886 (lokaal tarief). De planning onderneemt direct actie om een Servicetechnicus in te plannen om het euvel te verhelpen. Buiten kantooruren wordt u direct doorgeschakeld naar de dienstdoende Servicetechnicus (lokaal tarief). Men kan er ook voor kiezen een email te sturen naar reparatie@lammertdevries.nl.